05 מאי, 2013
Off

לחולה יש תסמונת סיוגרן, היא רואה במכשיר שלך כדבר הטוב ביותר על פני כדור הארץ.

אודות הכותב