הוכחות קליניות

ניסויים קליניים הוכיחו את יעילות מוצרי סליוול בטיפול ביובש פה.

אנא הורידו וקיראו את המסמכים הבאים:

מאמרים – מאמרים מדעיים בנושא פתרון סליוול ליובש פה

חוות דעת של מומחים – אודות מוצרי סליוול ליובש פה וקסרוסטומיה